21.-22.mars 2023

Quality Maritim Haugesund

Vi ønsker alle velkommen til Haugesund i 2023!
MER INFORMASJON OM KONFERANSEN I 2023 KOMMER

Kjære tidligere leverandører og deltakere på IT-forum konferansen,
 

Styret i IT-forum startet med å være optimister i fjor høst, men siden smitten øker og usikkerhet om vi kan delta fysisk på større arrangement, har vi besluttet nok en gang å utsette konferansen til mars 2023.
 

Vi mener at IT-forum er en viktig samlingsplass for kommuneansatte og leverandører både faglig og sosialt. Relasjonsbygging er en av de viktigste formålene med konferansen derfor velger vi å ikke å gjennomføre konferansen digitalt.


Ny dato er tirsdag 21. - onsdag 22. mars 2023.


Arrangementet vil fremdeles foregå i kjente rammer og omgivelser i Haugesund.

Med vennlig hilsen
Styret i IT-forum vest

Scandic Maritim - (Foto Astrid Hagland Gjerde).jpg
AHG_5773 Mariitm.jpg
Maritim-Haugesund foto kred APPEX.jpg

MÅL

IT-forum Vest har som mål å organisere en årlig konferanse innen IT og digitalisering. Konferansen skal være en viktig møteplass for de som jobber med IT og digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Vi vil legge til rette for nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid, gjennom en spennende to-dagers konferanse.

IT-FORUM ER:

Aktuelle faglige innlegg
Leverandørtorg med vidt spekter av sentrale IT- og digitale produkter for kommunene
En spennende møteplass for erfaringsutveklsing og utvikling av ulike typer samarbeid innen IT og digitalisering

HOVEDSPONSOR 2023

Vi er takknemlig for vår hovedsponsor!

DellTech_Logo_Prm_Blue_Gry_rgb.png
 

Ta gjerne kontakt med oss!

Ta kontakt med Sandra Myrdal v/ Fjell og Fjord Konferanser på telefon: +47 928 36 688 eller benytt kontaktskjema under: 
 

Takk! Vi besvarer din henvendelse så snart som mulig.