Grunnet all usikkerhet rundt Covid -19 situasjonen, så har IT-Forum Vest flyttet arrangementet til 21.-22. mars 2022. 

Sted for konferansen vil fortsatt være Scandic Maritim Haugesund.

Vi ønsker alle velkommen til Haugesund i 2022!

 

 

 

Om IT-Forum Vest

IT-forum Vest skal sikre at du er i fremste rekke i å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringsliv, offentlig sektor, opplæring og utdanning. IT-forum Vest initierer, samordner og sikrer viktige utviklingsaktiviteter til nytte for deg.


Mål

 IT-forum Vest har blant annet som mål å etablere faglige konferanser og møteplasser for de som jobber med IT og digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid, blant annet ved å organisere en spennende to-dagers konferanse.

 

Filosofien bak konferansen

Konferansen er blitt til med utgangspunkt i faglige utfordringer som IT- og digitaliseringsmedarbeiderne i kommunene og fylkeskommunene i Vestland og Rogaland har spilt inn. Konferansen har tre hovedmål: 

 • presentere aktuelle faglige innlegg
 • tilby et leverandørtorg med vidt spekter av sentrale IT- og digitale produkter for kommunene
 • tilby en spennende møteplass for erfaringsutveklsing og utvikling av ulike typer samarbeid innen IT og digitalisering
 •  

   Hovedsponsor for konferansen 2021 er

   


   

   

  ,