Grunnet all usikkerhet rundt Covid -19 situasjonen, så har IT-Forum Vest flyttet arrangementet til 22.-23. mars 2022. 

Sted for konferansen vil fortsatt være Scandic Maritim Haugesund. Vi jobber med nytt program for 2022, følg med her!

Vi ønsker alle velkommen til Haugesund i 2022!

 

 

 

Om IT-Forum Vest

IT-forum Vest skal sikre at du er i fremste rekke i å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringsliv, offentlig sektor, opplæring og utdanning. IT-forum Vest initierer, samordner og sikrer viktige utviklingsaktiviteter til nytte for deg.


Mål

 IT-forum Vest har blant annet som mål å etablere faglige konferanser og møteplasser for de som jobber med IT og digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid, blant annet ved å organisere en spennende to-dagers konferanse.

 

Filosofien bak konferansen

 

Konferansen er blitt til med utgangspunkt i faglige utfordringer som IT- og digitaliseringsmedarbeiderne i kommunene og fylkeskommunene i Vestland og Rogaland har spilt inn. Konferansen har tre hovedmål: 

 

  • presentere aktuelle faglige innlegg
  • tilby et leverandørtorg med vidt spekter av sentrale IT- og digitale produkter for kommunene
  • tilby en spennende møteplass for erfaringsutveklsing og utvikling av ulike typer samarbeid innen IT og digitalisering

 

 

 Hovedsponsor for konferansen 2022 er

 


 

 

,