top of page

Program 2023

Dag 1

Kl. 09.00 - 10.00

Registering og torgvandring

Kl. 10.00 - 10.05

Åpning
F
oredragsholder: Kari Ødegård Aas, Leder IT-forum Vest

Kl. 10.50 - 11.30

Amazon Web Services - Innovasjonskultur
Foredragsholder: Oscar Thøgersen

Kl. 11.30 - 12.00

Torgvandring

Kl. 12.00 - 12.30

Status i kommunesektoren på Informasjonssikkerhet 
Foredragsholder: Kim Johnny Mathisen, Transcendent group

Hvordan skal kommunal sektor møte utfordringsbilde
Utdrag fra rapporten: "Styrking av Digital robusthet i kommunal sektor"
Foredragsholder: Mina Ottestad Gaupseth, KS

Kl. 12.30 - 13.00

Ny organisering og fremtiden for digitale fellestjenester til kommunene.
Foredragsholder: Tristan Rolstad, Fagsjef Digitalisering, KS
 

Kl. 13.00 - 13.45

Lunsj / Torgvandring

Kl. 13.45 - 14.30

Kl. 15.15 - 15.45

Torgvandring

Kl. 15.45 - 16.15

Fra ide til innovasjon
Foredragsholder: Trond Sundem, Advisory Solution ArchitectDELL Technologies

Kl. 16.15 - 17.00 

Et ord - bilder i kampen mot særskrivingsfeil
Foredragsholder: Andre Ulveseter

Kl. 17.00

Happy hour

Kl. 19.00

Festmiddag

Dag 2

Kl. 09.00 - 09.15

Kulturelt innslag
Henning Hatteland Hundhammer og Emil Sagi Halvorsen

Kl. 09.15 - 10.00

Inspirasjonsforedrag
Foredragsholder: David Genius

Kl. 10.00 - 10.20

Torgvandring

Kl. 10.20 - 11.20 

Kunstig intelligens i tjeneste for offentlig sektor
Foredragsholder: Spartaco Lyche Falchi, Microsoft

Kl. 11.20 - 12.00 

Torgvandring og utsjekk

Kl. 12.00 - 13.00

Vi ser på trusselbildet i 2023
Foredragsholder: PST - Sør-Vest politidistrikt, avdeling Haugesund

Kl. 13.00

Utdeling av gevinster

Kl. 13.15

Lunsj og vel hjem

bottom of page