top of page

Program 2024
 

Programmet vil bli oppdatert fortløpende.

Dag 1

Kl. 09.00 - 10.00

Registering og torgvandring

Kl. 10.00 - 10.05

Åpning
F
oredragsholder: Kari Ødegård Aas, Leder IT-forum Vest

Kl. 10.05 - 10.50

Åpningsforedrag
Kunstig intelligens: Muligheter og utfordringer

Foredragsholder: Pål Grønås Drange, Førsteamanuensis UiB

Kl. 10.50 - 11.30

TBA
Foredragsholder: TBA

Kl. 11.30 - 12.00

Torgvandring

Kl. 12.00 - 12.30

DIF er etablert – hva nå?
Foredragsholder: Sidsel Nordhagen
 

Kl. 12.30 - 13.00

Nye tjenester DIF og fremtid
Foredragsholder: TBA
FIKS-arkiv, MinKommune, etc

Kl. 13.00 - 14.00

Lunsj / Torgvandring

Kl. 14.00 - 14.30

Sikkerhet (SOC)
Norsk Helsenett HelseCert

Foredragsholder: Gunnar Johansen, Leder HelseCert

Kl. 14.30 - 15.00

TBA
Foredragsholder: TBA

Kl. 15.00 - 15.30

Torgvandring

Kl. 15.30 - 16.00

Hovedsponsor TBA
Foredragsholder: TBA

Kl. 16.00 - 17.00 

Inspirasjonsforedrag “Trygg digital reise”
Foredragsholder: Silvija Seres

Kl. 17.00 - 18.00

Happy hour

Kl. 19.00 - 00:00

Festmiddag

Dag 2

Kl. 09.00 - 09.15

Kulturelt innslag
TBA

Kl. 09.15 - 10.15

Inspirasjonsforedrag
Foredragsholder: Lars Rinnan

Kl. 10.15 - 10.50

Torgvandring

Kl. 10.50 - 11.20 

TBA
Foredragsholder: TBA

Kl. 11.20 - 12.00 

Torgvandring og utsjekk

Kl. 12.00 - 13.00

Sikkerhet i en usikker tid. 
Hvorfor øve? – Det skjer jo ikke oss noe?

Foredragsholder: Roar Thon, NSM

Kl. 13.00

Utdeling av gevinster

Kl. 13.15

Lunsj og vel hjem

bottom of page