Program

Dag 1

Kl. 09.00 - 10.00

Registering og torgvandring

Kl. 10.00 - 10.10

Åpning

Kl. 10.10 - 10.50

Teknologirådet – Digitale trender
«Tekno-trender for 2022 – hva blir viktig for Norge?»

Foredragsholder: Tore Tennøe

Kl. 10.50 - 11.30

Amazon Web Services - Innovasjonskultur
Foredragsholder: Martin Os

Kl. 11.30 - 12.00

Torgvandring

Kl. 12.00 - 12.45

Gartner – Hva ser Gartner av trender i offentlig sektor?
Foredragsholder: Gro Jeanette Iversen

Kl. 12.45 - 13.45

Lunsj / Torgvandring

Kl. 13.45 - 14.30

Diginettverk
Foredragsholder: Digi Vestland og Digi Rogaland

Kl. 14.30 - 15.15

Diginettverk
Foredragsholder: Digi Vestland og Digi Rogaland

Kl. 15.15 - 15.45

Torgvandring

Kl. 15.45 - 16.15

Hovedsponsor Dell Technologies

Kl. 16.15 - 17.00 

Et ord - bilder i kampen mot særskrivingsfeil
Foredragsholder: Andre Ulveseter

Kl. 17.00

Happy hour

Kl. 19.00

Festmiddag

Dag 2

Kl. 09.00 - 09.15

Kulturelt innslag

Kl. 09.15 - 10.00

Inspirasjonsforedrag
Foredragsholder: David Genius

Kl. 10.00 - 10.20

Torgvandring

Kl. 10.20 - 11.20 

Snillvik kommune, fremtidens digitale kommeune
Foredragsholder: Per Christian Wibe Due, Microsoft

Kl. 11.20 - 12.00 

Torgvandring og utsjekk

Kl. 12.00 - 13.00

NSM
Foredragsholder: Roar Thon, NSM

Kl. 13.00

Utdeling av gevinster

Kl. 13.15

Lunsj og vel hjem