top of page
Sidsel_Nordhagen justert .jpg

Sidsel Nordhagen

Daglig leder

KS Digitale fellestjenester

«KS Digitale fellestjenester er et ektefødt barn av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap.»
Dette var ordene Gunn Marit Andresen, styreleder i KS brukte under åpningsmarkeringen i Bergen 7.september 2023. Hvor langt har Dif kommet nå, et halvt år senere?  Hva trengs fra kommunene og fylkeskommunenes side for at vi sammen skal lykkes?

bottom of page