top of page

Om oss

IT-forum Vest(landet)  ble etablert i 1999 . Styret har ansvar for å organisere den årlige konferansen kalt IT-Forum Vest. Styret består av 6 representanter fra kommuner/fylkeskommune i Rogaland fylke og tidligere Hordaland fylke.

Styret for 2022-2023 består av følgende personer: 

Kari Ødegård Aas

Leder

Sandnes Kommune

Cissel J. Taraldsøy Røgelstad

Kasserer

Tysvær kommune

Bjørn Tore Vaktskjold

Sekretær

IKT Nordhordland

Lars Tveit

Styremedlem

Region Nordhordland IKS

Anne Hellvik Kvadsheim

Styremedlem

Sola kommune

Jan Tenold

Styremedlem

Bergen kommune

Organisasjonen er i Brønnøysundregistrene registrert som IT FORUM VESTLANDET, org.nr.: 996 136 477 

bottom of page