top of page
  • anette205

Tysværgutter underholder på konferansen

Henning Hatteland Hundhammer (12 år) har sunget og spilt teater siden han kunne prate. Startet på Haugesund Barne- og ungdomsteater som 6 åring. Skjønte at han elsket å synge, og ville videreutvikle dette. Begynte derfor på sangundervisning i Tysvær kulturskole for 3 1/2 år siden.

Emil Sagi Halvorsen (14 år) har gått flere år i Tysvær kulturskole, på gitarundervisning.

Da pandemien kom lærte han seg helt selv å spille piano. Noe som han raskt ble god til. Går derfor på pianoundervisning nå.

Tysværguttene møttes gjennom felles band på kulturskolen i 2019. Nå, høsten 2022 har de ilag opptrådd på mange ulike arrangement sammen.

Felles har de lidenskap for musikken.123 visninger
bottom of page