Om oss

IT-forum Vest er registrert som forening i Brønnøysundregisteret og har organisasjonsnummer 996 136 477. Styret består av 7 representanter fra ulike regioner i de to fylkene.
Styret er valgt fra kommunene og fylkeskommunene som deltar på den årlige konferansen. I styret sitter følgende personer:

 

Navn

Organisasjon

Rolle

Kari Ødegaard Aas

Sandnes kommune

Leder

Cissel J. Taraldsøy Røgelstad

Tysvær kommune

Kasserer

Inger Bjørkum Leigvold

Stavanger kommune

Styremedlem

Lars Tveit

Region Nordhordland IKS

Styremedlem

Bjørn Tore Vaktskjold

IKT Nordhordland

Sekretær

Anne Hellvik Kvadsheim

Sola kommune

Styremedlem

Jan Tenold

 

Bergen kommune

Styremedlem


Mål

IT-forum Vest har blant annet som mål å etablere faglige konferanser og møteplasser for de som jobber med IT og digitalisering i kommuner og  fylkeskommuner. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid, blant annet ved å organisere en spennende to-dagers konferanse.

Filosofien bak konferansen


Konferansen er blitt til med utgangspunkt i faglige utfordringer som IT- og digitaliseringsmedarbeiderne i kommunene og fylkeskommunene i Vestland og Rogaland har spilt inn. Konferansen har tre hovedmål: 

  • presentere aktuelle faglige innlegg
  • tilby et leverandørtorg med vidt spekter av sentrale IKT- og digitale produkter for kommunene
  •  tilby en spennende møteplass for erfaringsutveksling og utvikling av ulike typer samarbeid innen IT og digitalisering  •  

     

    ,